【ENG SUB】《 Fox’s Summer》 S2EP1——Starring: Seven Tan, Jiang Chao,Zhang Daniel, Wang Yan Zhi