P1 Daniel Wang @ Get Deep Into Nu Disco Show 26.07.2010